اجرای بلوک سبک

توجه به نکات زیر در اجرا و نصب بلوک های پرلکس ضرورت دارد:

دستور العمل اجرایی :

۱ -کادر اجرایی :کار کردن با بلوکهای بتن سبک نیاز به تخصص خاصی ندارد . با توجه به ابعاد و سهولت کار با پرلکس سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا ۲٫۵الی ۳٫۵ برابر افزایش می یابد .
۲ -ملات مورد نیاز : با توجه به اینکه این بلوکها ماهیتا ازبتن معمولی تهیه شده اند ملات مصرفی نیز ازبتن معمولی بوده و صرفا لازم است بصورت نرم (بدون شن) وبا دانه بندی مناسب تهیه می شود.
در صورت استفاده از ملات مخصوص پرلکس از نسبت ۳ به ۱ استفاده شود به طور مثال ۳ کیلو ملات و۱ کیلو آب)
۳ –جذب آب : با توجه به جذب آب نسبتا پایین بلوکهای پرلکس در مقایسه با بتن های گازی AAC (زنجاب نمودن بلوک قبل ازمصرف ضرورت نداشته و کافی است سطح ملات گیر در مرحله نصب به خوبی خیس شود.
۴ -ضرورت دارد حداقل تا دو روز پس از انجام عملیات دیوار چینی نسبت به آبدهی جهت گیرش کامل ملات اقدام گردد.عدم آبدهی کافی باعث عدم استحکام ملات و جدایش بلوک از آن و یا مشکلات بعدی می گردد.
۵ -دقت ابعادی و صافی بالای سطحی در این محصولات باعث گردیده است تا مصرف ملات در حد چسب کاری
(در حدود ۰٫۵ سانتی متر ) باشد . استفاده از ملات با ضخامت بیشتر ضمن افزایش هزینه باعث کاهش عایقبندی حرارتی و صوتی نیز می گردد.
۶ -اگر چه امکان برش توسط اره های چوب بری معمولی وجود دارد اما استفاده ازاره برقی زنجیری(درخت بری) میتواند سرعت و دقت اجرا را افزایش دهد. بدین منظور اره A-20-40 Makita پیشنهاد می شود .این ابزاردر شیار
زنی و انجام عملیات تاسیساتی نیز به کار می رود .
۷ -در صورت مصرف بلوکهای تازه ممکن است به میزان کمی ( حداکثر ۰٫۲ در صد)جمع شدگی مشاهده گردد.این جمع شدگی به آرامی کم شده و تا حد اکثر ۱ ماه پس از تاریخ تولید متوقف خواهد شد . بر این اساس توصیه میشود انجام عملیات اندود کاری سطحی دیوار حتی الامکان دیر تر انجام شود.
۸ -به منظور اتصال دیوار با ستون یا اتصال دو دیوار متقاطع با هم استفاده از شاخک های فلزی به منظور بهبود اتصال پیشنهاد می گردد

با توجه به جذب آب نسبتا پایین بلوکهای پرلکس در مقایسه با بتن های گازی AAC (زنجاب نمودن بلوک قبل ازمصرف ضرورت نداشته و کافی است سطح ملات گیر در مرحله نصب به خوبی خیس شود.
۴ -ضرورت دارد حداقل تا دو روز پس از انجام عملیات دیوار چینی نسبت به آبدهی جهت گیرش کامل ملات اقدام گردد.عدم آبدهی کافی باعث عدم استحکام ملات و جدایش بلوک از آن و یا مشکلات بعدی می گردد.
۵ -دقت ابعادی و صافی بالای سطحی در این محصولات باعث گردیده است تا مصرف ملات در حد چسب کاری
(در حدود ۰٫۵ سانتی متر ) باشد . استفاده از ملات با ضخامت بیشتر ضمن افزایش هزینه باعث کاهش عایقبندی حرارتی و صوتی نیز می گردد.
۶ -اگر چه امکان برش توسط اره های چوب بری معمولی وجود دارد اما استفاده ازاره برقی زنجیری(درخت بری) میتواند سرعت و دقت اجرا را افزایش دهد. بدین منظور اره A-20-40 Makita پیشنهاد می شود .این ابزاردر شیار
زنی و انجام عملیات تاسیساتی نیز به کار می رود .
۷ -در صورت مصرف بلوکهای تازه ممکن است به میزان کمی ( حداکثر ۰٫۲ در صد)جمع شدگی مشاهده گردد.این جمع شدگی به آرامی کم شده و تا حد اکثر ۱ ماه پس از تاریخ تولید متوقف خواهد شد . بر این اساس توصیه میشود انجام عملیات اندود کاری سطحی دیوار حتی الامکان دیر تر انجام شود.
۸ -به منظور اتصال دیوار با ستون یا اتصال دو دیوار متقاطع با هم استفاده از شاخک های فلزی به منظور بهبود اتصال پیشنهاد می گردد